Välkommen

Balansera ditt liv med frekvenser

Frekvensmedicin

Frekvensmedicin hjälper kroppen att släppa på stress och att komma i balans genom att först med biofeedback få svar från kroppen om vad som är i obalans och utifrån svaren föreslås olika program som skulle kunna stötta upp och balansera. Programmen sänder sedan, via utrusningen, frekvenser till din kropp som balanserar det som är i obalans och kroppen kan börja självläka.

Jag använder mig av en av marknadens mest avanserade biofeedback- och frekvensmedicinska utrustningar. Den heter QUEX-ED och är en kvantmedicinsk utrustning som jobbar utifrån kvantfysiken. Istället för att ta emot och skicka tvådimensionella frekvenser, som en vanlig frekvensmedicinsk utrustning gör, så jobbar den med tredimensionella frekvenser, s k trivektor signaturer.

Kvantmedicinsk historia

Frekvensmedicinen började ta form för över hundra år sedan. De första frekvensbaserade apparaterna genererade elektromagnetiska fält med enkla frekvenser. En av pionjärerna var den amerikanske uppfinnaren Raymond Royal Rife, som på 1920-talet tog fram en apparat som i USA kom att kallas ”the Rife machine”. Hans metoder gick ut på att utifrån känd sjukdomsbild behandla patienten med frekvenser identifierade som verksamma för just den sjukdomen. Dessa enkla apparater används än idag.

meditation-2240777

Frågor & Svar

Ja, men av försiktighetsåtgärder och för att följa de riktlinjer som gäller balanserar jag inte barn under 8 år, gravida eller personer med pacemaker/allvarliga hjärtproblem.

Kvantum Biofeedback instrumentet är en automatisk, datorstyrd icke-invasiv, aktiv terapeutisk enhet som kombinerar bioresonans- och biofeedback-fält för kroppsanalys och energibalansering.Det är ett stresshanteringssystem som mäter elektrofysiologiska reaktioner och mönster, trådlöst på distans, eller genom en ”sele” av elektromagnetiska elektroder fästa på huvudet, anklarna och handlederna. Elektroderna får då kontakt med kroppens akupunkturmeridianer och akupunkturpunkter. Dessa kategoriseras, tabuleras och matas tillbaka till individen (biofeedback).

Det är ett sätt att mäta och registrerar avvikelser och som indikerar obalanser i kroppen. Genom att synliggöra och korrigera dessa stopp i flöden kan man lära om kroppen så den hittar tillbaka själv till sitt normala tillstånd. Tänk dig att kroppen är en orkester där alla instrument är ostämda. kroppen går att mäta hur den vibrerar och vi kan lära den att åter vibrera normalt precis som vi stämmer ett instrument. Ett instrument vi ska vara rädda om då håller den sig lättare fortsatt stämd.

"Traditionell biofeedback mäter en fysisk respons och matar tillbaka den till klientens medvetande sinne.
Quantum biofeedback fokuserar dock också på det omedvetna delarna av kroppen och hjärnan. Så istället för att mina klienter måste försöka ändra vissa automatiska kroppsfunktioner själva, så skickar kvantbiofeedback-enheten ut elektromagnetiska vågor som gör (det mesta av) arbetet
för dem. Vågorna försöker eliminera onormala frekvenser av obalanserade celler, helst hjälpa dem att återgå till det optimala stadiet.

Stress den främsta bidragande orsaken till 80% av våra sjukdomstillstånd. Stress påverkar kroppen på många olika sätt; fysiskt, mentalt och känslomässigt och kan ha många olika källor som t ex föroreningar, trauma, patogener, mentala faktorer, allergier, livsstil och näringsbrist etc.
Att vara symptomfri innebär inte att man är frisk. Stressen har bara gått djupare in i kroppen där det inte längre skapar symptom t ex i form av smärta, feber, allergier etc.

Kvantum Biofeedback/Frekvensmedicin mäter vilka celler som har förlorat sin balans i syfte att påminna dem om att återgå till sin inneboende optimala frekvens, genom att sända elektromagnetiska pulser till energikroppen via det undermedvetna.

Biofeedback terapi eller Frekvensmedicinsk balansering skiljer sig från läkemedel och näringsämnen genom att dessa arbetar med biokemi medan biofeedback arbetar med biofysik. Många av oss kanske minns från lektionerna i skolan att allt består av elektroner. Atomer innehåller en kärna, protoner, neutroner och elektroner. Mängden utrymme i en atom är betydligt större än mängden solida ämnen i en atom, men på grund av att protonerna, neutronerna och elektronerna rör sig i så snabb takt, känns saker (inklusive människor och djur) solida trots att det är mer tomt utrymme än fast materia. Eftersom partiklarna i atomen rör sig så snabbt skapar de en vibration och den vibrationen skapar en energifrekvens (elektromagnetiskt fält). Kvantum Biofeedback enheten upptäcker helt enkelt stressfaktorer (blockeringar i energiflödet) i personens eller djurets energifrekvens och levererar tillbaka en balanserande och neutraliserande frekvens. Biofeedback-instrumentet behandlar alltså inte sjukdom.

Listan är nästan oändlig. Ta den enhet jag använder, vilket är en Quantum biofeedbackenhet. Den fokuserar på hela den elektriska kroppen. Det finns en lång lista av stressfaktorer relaterad till sjukdomar, allergier, intoleranser och brister som den kan hjälpa till att förebygga och motverka.

 Ja,när vi ger kroppen rätt förutsättningar att komma i balans är allt möjligt! Processen med biofeedback och bioresonans är således inte att läka - utan att hjälpa kroppen att komma ihåg det balanserade och stressfria tillståndet (egentligen vårt naturliga tillstånd!). En form av utbildning kan man säga. När din kropp deltar i de hälsosammare mönstren i ett avslappnat tillstånd, sker denna process av självreglering ofta naturligt (med andra ord sker en omprogrammering av etablerade mönster i det undermedvetna). Kvantum Biofeedback instrumentet - QX Ed, harmoniserar din kropps fysiologiska/mentala/känslomässiga stressnivåer, så att att denna information kan användas för att kontrollera fysiologin och påverka en minskning av existerande stressnivåer. Detta resulterar ofta i ett förbättrat fysiskt och emotionellt välbefinnande.

Utbrändhet

Hjärntrötthet/Hjärndimma

Migrän och huvudvärk

Sömnbrist

Smärta

Allergener

Bakterier och virus

Parasiter

Kemikalier och Kemisk medicin

Medicinska problem

Matsmältningsproblem

Svamp infektioner

Snabb/processad mat

Tungmetaller

Mikrovågsstrålning och Bestrålad mat

Genetiskt manipulerad mat (GMO)

Uttorkning (för lite vattenkonsumtion)

Känslomässig stress

Relations problem

Lågt självförtroende

Psykologiska orsaker/sjukdomar

Arbete som man inte trivs med

Ekonomiska problem

Ja, oftast återgår kroppen snabbt till ett normalt tillstånd igen, men om stressen och oron har funnits under längre tid, kan det ta ett antal balanseringar för att återfå balansen.

Då denna utrustning jobbar med frekvenser så kan man ge en balansering på distans. Detta känns lite märkligt för många, men det fungerar ungefär som en mobiltelefon. Den sänder och mottager med frekvenser utan sladdar just till ditt telefonnummer. Även det är lite svårt att förstå att det fungerar, men pratar gör vi och nu för tiden ser vi till och med varandra i våra mobiler.

Här kan du få mer information om Biofeedback och Kvantfysik

Klicka nedan och anmäl din mailadress så får du tillgång till dessa videos

Tänkvärt

Vakna och se hur världen ser ut och varför den ser ut som den gör. Hur fantastiskt du är och varje blomma eller vad ett leende från en bipasserade gör. När vi ser något fint eller uppskattar det som är bra runtomkring oss för allt är inte dåligt eller hur? Positiv energi ger positiv energi. Dansa eller sjung blev du piggare? Jag blir det i alla fall.

Sundafrekvenser ingår i NOVA Health Supports Hälsonätverk