Biofeedback & frekvensmedicin

Oändliga möjligheter

Vi består alla av molekyler, som i sin tur består av atomer med sina elektronmoln cirkulerande runt atomens kärna. Alla organismer och all materia utstrålar olika elektromagnetiska energivågor som ett resultat av de molekylära svängningarna. En frisk cell har en viss vibration beroende på vilket organ den är en del av. Alla organ, vitaminer, aminosyror, hormoner, bakterier, virus, parasiter, blodkroppar etc. har sina specifika energisignaturer, frekvenser. Våra kroppar påverkas negativt av höga frekvenser, som t.ex. mikrovågor, men påverkas positivt av låga frekvenser, som t.ex. musik.

Frekvensmedicin är ett samlingsnamn för behandlingar där man sänder hälsofrämjande frekvenser till en klient i ett medicinskt syfte. 

viktigt att veta:
* Jag är inte läkare
* Jag botar inte sjukdomar (jag balanserar obalanser).
* En balansering med BioFeedback/ QUEXed ersätter inte ett läkarbesök.
* Jag ställer inte diagnoser

Alla priser är inklusive moms. Jag är registrerad för F-skatt och kvitto ges självklart.