Kvantmedicinsk historia

Rifes metoder är inkluderade i dagens moderna frekvensapparater och ingår i den utrustning jag har.

Forskaren Bill Nelson (numera Desiré Dubounet), har under årtionden utvecklat utrustningar för att mäta och korrigera kroppens frekvenser.

Han och hans forskarteam har kartlagt en stor del av de frekvenser som en frisk kropp sänder ut, genom att utföra mätningar på tusentals friska individer. Utifrån dessa värden har de identifierat normala frekvensintervall för kroppens olika processer och organ. Frekvenser för sjuka organ är identifierade såväl som frekvenser för kända parasiter, bakterier och virus, allergier, näringsämnen, hormoner, örter, kemikalier, gifter och emotionell obalans, för att bara nämna några. Allt lagras i en databas och uppdateras årligen. Utrustningen integrerar forskning inom områdena matematik, kvantfysik, fraktaldynamik, elektronik, avancerad datorprogrammering m.fl. och används bland annat inom psykologi, akupunktur, kiropraktik, energimedicin, aromaterapi, naturterapi och som Rife resonator.

Bill Nelsons första utrustning utvecklade han 1985-1989 och lanserades 1992 med namnet EPFX (Electro Physiological Feedback Xrroid). EPFX vidareutvecklades och någonstans där plagierades den och blev basen till Life System, som en del terapeuter använder sig av än idag. År 1996 lanserades QXCI (Quantum Xeroid Consciousness Interface). Den har en begränsad frekvensgenerator som bara kan sända en fyrkantsvåg och fungerar bara på gamla datorer med en 386-processor. År 2003 kom SCIO (Scientific Consciousness Interface Operations system), som var ett stort tekniksprång från föregångaren QXCI. SCIO hade fått sin egen dator och var långt mer avancerad och mycket snabbare. SCIO hade en frekvensgenerator som arbetar i frekvensområdet 0,1 Hz 25 kHz. Därefter tog Bill Nelson och hans team fram utrustningen EDUCTOR, som gjorde ytterligare ett tekniksprång med sina tre frekvensgeneratorer som arbetar i frekvensområdet 0,1 Hz 1 MHz. Utvecklingen går vidare – QUEX S och QUEX Ed har sett dagens ljus.

SCIO, Eductor, QUEX S och QUEX Ed har av TÜV klassats som godkänd medicinsk utrustning i både EU och USA, baserat på evidensmaterial i form av oberoende studier, forskningsresultat och dubbelblindstester. TÜV (Technischer Überwachungsverein) är en tysk obeoende kvalitetsorganisation som utfärdar en av de starkaste kvalitetsmärkningarna internationellt. Andra frekvensapparater har kanske ett TÜV-certifikat ur ett säkerhetsperspektiv, vilket är en kvittens på att deras apparater inte kan orsaka skador på patienten, men att få ett TÜV-certifikat ur ett medicinskt perspektiv innebär att det är bevisat att det fungerar som medicinsk utrustning.